Alphaville Videoteca
Archivo audiovisual de cine clásico, independiente, experimental y de culto

Yujiro Ishihara

  1. Crazed Fruit [Criterion Colection] (Kurutta kajitsu, 1956) de Kô Nakahira
  2. La estación del sol (Taiyo no kisetsu, 1956) de Takumi Furukawa
  3. I Am Waiting [Criterion Edition] (Ore wa matteru ze, 1957) de Koreyoshi Kurahara
  4. El cuchillo herrumbrado [Eclipse Edition] (Sabita naifu, 1958) de Toshio Masuda